ไทย – ไทย

ไทย – ไทย

เราสามารถช่วยท่านได้เกี่ยวกับปัญหาด้านกฎหมาย เช่น ด้านคดีอาญา ครอบครัวแตกสลาย ความรุนแรงในครอบครัว
เงินช่วยเหลือบุตร การย้ายถิ่นฐาน สวัสดิการสังคม สุขภาพจิต หนี้สิน และการทำผิดกฎจราจร

บริการฟรีด้านกฎหมายของเราประกอบด้วย:

  • ให้ข้อมูลทางโทรศัพท์
  • ทรัพยากร สัมมนา และการประชุมเชิงปฏิบัติ
  • ให้คำปรึกษาโดยการทำนัดหมาย.

หากท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องจากนักกฎหมาย ท่านสามารถสมัครขอเงินช่วยเหลือด้านกฎหมมย
การจะได้เงินช่วยเหลือนั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของท่าน

ติดต่อเรา

โปรดโทรศัพท์ถึงเราเพื่อสอบถามว่าเราจะช่วยท่านได้อย่างไร เมื่อท่านโทรมา โปรดสอบถามขอล่ามได้
แล้วบอกเราว่าท่านพูดภาษาอะไร

เวลาทำงาน วันจันทร์ถึงวันศุกร์8 am – 6 pm
โทรศัพท์ 1300 792 387.

หากท่านมีนัดหมายที่สำนักงานVictoria Legal Aid โปรดขอให้เราหาล่ามให้ท่าน
บริการนี้ฟรี

Was this helpful?