Việt-ngữ

Việt-ngữ

Chúng tôi có thể giúp đỡ các vấn đề luật pháp có liên quan tới các vụ hình sự, đổ vỡ trong gia đình, bạo hành trong gia đình, cấp dưỡng nuôi con, di trú, an sinh xã hội, sức khoẻ tâm thần, nợ nần và các tội vi phạm luật giao thông.

Các dịch vụ luật pháp miễn phí của chúng tôi gồm có:

  • cung cấp thông tin qua điện thoại
  • thông tin tài liệu, các buổi hội nghị chuyên đề và hướng dẫn
  • cố vấn qua các buổi hẹn.

Quí vị có thể nạp đơn xin tài trợ nếu muốn được sự giúp đỡ của một luật sư cho một thời gian. Được cấp tài trợ hay không sẽ tùy thuộc vào hoàn cảnh của quí vị.

Liên Lạc

Hãy gọi và tìm hiểu thêm chúng tôi có thể giúp đỡ quí vị như thế nào. Khi gọi, hãy yêu cầu một thông dịch viên và cho biết ngôn ngữ của quí vị.

Giờ làm việc Thứ hai đến Thứ sáu, 8 giờ sáng – 6 giờ chiều
Điện thoại (03) 9269 0391 (Việt-ngữ)
1300 792 387

Nếu quí vị có hẹn tại văn phòng Victoria Legal Aid, yêu cầu chúng tôi sắp xếp thông dịch viên cho quí vị. Dịch vụ nầy miễn phí.

Was this helpful?