Η Κυπριακή Πηγή Νομικής Πληροφόρησης

Ελεύθερη, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική πρόσβαση στο Κυπριακό Δίκαιο

Αναφορικά με το Cylaw


Το CyLaw δημιουργήθηκε στον Ιανουάριο του 2002 από τον δικηγόρο Λάρη Βραχίμη με σκοπό να παρέχει ελεύθερη, ανεξάρτητη και μη κερδοσκοπική νομική πληροφόρηση και πρόσβαση στης πηγές του Κυπριακού Δικαίου στα πλαίσια των αρχών του διεθνούς κινήματος για την ελεύθερη πρόσβαση στον νόμο του οποίου είναι μέλος. Οι βάσεις δεδομένων του Cylaw περιλαμβάνουν τις αποφάσεις του Ανωτάτου Δικαστηρίου και Δευτεροβάθμιου Οικογενειακού Δικαστηρίου που εκδόθηκαν από το 1997, τους Θεσμούς Πολιτικής Δικονομίας και αριθμό νομικών άρθρων και κειμένων.

Το CyLaw χρησιμοποιεί τη μηχανή αναζήτησης Sino η οποία αναπτύχθηκε από τον Andrew Mowbray του University of Technology, Sydney για τις ανάγκες του Australasian Legal Information Institute (AustLii). Η ιστοσελίδα του Cylaw μέχρι και τον Νοέμβριο 2005 φιλοξενείτο από το Kypros-net στα πλαίσια της δικής του μη-κερδοσκοπικής δραστηριότητας. Από τις 14 Νοεμβρίου 2005, το Cylaw μεταφέρθηκε σε δικό του server.

Για την παρουσίαση των Θεσμών Πολιτικής Δικονομίας το Cylaw χρησιμοποιά το δικό του 'point in time' σύστημα παρουσίασης νομοθετικών και κανονιστικών κειμένων.

Οι αποφάσεις που περιλαμβάνονται στο CyLaw παραχωρήθηκαν σε ηλεκτρονική μορφή από το Ανώτατο Δικαστήριο. Τα κείμενα των αποφάσεων που περιλαμβάνονται είναι τα αυθεντικά κείμενα όπως δημοσιεύθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο χωρίς οποιαδήποτε επέμβαση ή διόρθωση.

Ο συνοπτικός τίτλος της κάθε απόφασης ο οποίος παρουσιάζεται στον κατάλογο αποτελεσμάτων αναζήτησης έχει προστεθεί από το CyLaw για εύκολη παρουσίαση των αποτελεσμάτων και μόνο και δεν θα πρέπει να θεωρείται επίσημος ή αυθεντικός.


www.cylaw.org